Untitled document
Another Language: English
TREBINJE TURIZAM.com
Turistička organizacija Grada Trebinja
home
head
  Untitled document
 
Kalendar događaja
 
Trenutna dešavanja u gradu, možete provjeriti ovdje. Prikaz svih dešavanja sa kratkim opisom događaja.
kaendar
 
Galerije
 
Untitled document
plataniBašta "Platani"

Velika ljetna bašta „Platani“ sa 500 mjesta i prirodnim hladom ispod stogodišnjeg drvoreda platana. Bašta je omiljeno mjesto svih trebinjskih generacija, a i gostiju koji prolaze kroz ovaj grad na putu do Jadranskog mora.