TREBINJE TURIZAM
Turistička organizacija Grada Trebinja
homehomehomehome
head
 
 
Kalendar događaja
 
Trenutna dešavanja u gradu,možete provjeriti ovdje. Prikaz svih dešavanja sa kratkim opisom događaja.
kaendar
 
Galerije
 

Važne informacije

Benzinske pumpe

U Trebinju postoje pet benzinskih pumpi, koje rade 24 sata svakodnevno.

"Petrol Banja Luka poslovni centar Trebinje1. "
Adresa: Cvjetni trg br.5
Tel.: 059/261-413
"Petrol Banja Luka poslovni centar Trebinje 2. "
Adresa: Trebinjskih brigada
Tel.: 059/261-414
"NIS Petrol"
Adresa: Trebinjskih brigada
Tel.: 059/220-656
"ManCo"
Adresa: Vinogradska, Bilećki put
Tel.: 059/280-475
"Best petrol Trebinje "
Adresa: Hercegnovska bb
Tel.: 059/220-200
Javni parking
U centru grada se nalaze tri javna parkinga na adresama:
1. Njegoševa ulica, ispred zgrade Elektroprivrede (parking se naplaćuje);
2. Kralja Petra Prvog Oslobodioca, kod zgrade Travunije (parking se naplaćuje);
3. Nemanjina ulica, (parking je besplatan).

Važne informacije
"Važne informacije "
Informacije PTT 1185
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124
Tačno vrijeme 125
Pomoć na putu 1285
Opština Trebinje 059/273-480
Hercegovačka Gračanica 059/260-991; 059/261-362
Centar za informisanje i obrazovanje 059/260-348
Muzej 059/271-060
Kulturni centar Trebinje 070/311-555
Information PTT 1185
Police 122
Fire-fighting station 123
Ambulance 124
Exact time 125
Emergency road service 1285
Municipality Trebinje 273-480
Hercegovacka Gracanica 260-991; 261-362
Centre for informing and culture 260-348
Museum 271-060
Center of culture 070/311-555
Information PTT 1185
Police 122
Fire-fighting station 123
Ambulance 124
Exact time 125
Emergency road service 1285
Municipality Trebinje 273-480
Hercegovacka Gracanica 260-991; 261-362
Centre for informing and culture 260-348
Museum 271-060
Center of culture 070/311-555

Taksi službe

"Taksi službe"
Božidar Džino Tel: 065/580-594
Gojko Nožica Tel: 065/787-366
Šćepan Dabović Tel: 065/803-391
Srđan Đuzelović Tel: 065/362-945
Rajko RikaloTel: 065/720-919
Vidoje Bošković Tel: 065/563-897
Mirko Radić Tel: 065/169-005
Jagoš Kovačević Tel: 065/859-285
Saša Ateljević Tel: 065/683-032
Grujo Pandurica Tel: 065/520-308
Jole Krunić Tel: 065/641-550
Marko Turnić Tel: 065/832-388
Petar Miladinović Tel: 065/603-802
Slobodan Popadić Tel: 065/865-585
Slobodan Hardomelja Tel: 065/286-412
Dragan Pantović Tel: 065/535-430
Ognjen Misita Tel: 065/934-043
Miladin Misita Tel: 065/351-370
Nebojša Soldo Tel: 065/732-774
Dejan Dutina Tel: 065/795-728
Nikola Bovan Tel: 065/876-967
Veso Brajić Tel: 065/204-822
Peđa Čukvas Tel: 065/845-788
Savo Rašević Tel: 065/536-823
Slobodan Janjetović Tel: 066/519-514
Luka Milićević Tel: 065/987-321
Mladen Jegdić Tel: 065/517-082
Milijan Mijanović Tel: 065/594-810
Tomislav Ateljević Tel: 065/446-019
Božidar Džino Tel: 065/580-594
Gojko Nožica Tel: 065/787-366
Šćepan Dabović Tel: 065/803-391
Srđan Đuzelović Tel: 065/362-945
Rajko RikaloTel: 065/720-919
Vidoje Bošković Tel: 065/563-897
Mirko Radić Tel: 065/169-005
Jagoš Kovačević Tel: 065/859-285
Saša Ateljević Tel: 065/683-032
Grujo Pandurica Tel: 065/520-308
Jole Krunić Tel: 065/641-550
Marko Turnić Tel: 065/832-388
Petar Miladinović Tel: 065/603-802
Slobodan Popadić Tel: 065/865-585
Slobodan Hardomelja Tel: 065/286-412
Dragan Pantović Tel: 065/535-430
Ognjen Misita Tel: 065/934-043
Miladin Misita Tel: 065/351-370
Nebojša Soldo Tel: 065/732-774
Dejan Dutina Tel: 065/795-728
Nikola Bovan Tel: 065/876-967
Veso Brajić Tel: 065/204-822
Peđa Čukvas Tel: 065/845-788
Savo Rašević Tel: 065/536-823
Slobodan Janjetović Tel: 066/519-514
Luka Milićević Tel: 065/987-321
Mladen Jegdić Tel: 065/517-082
Milijan Mijanović Tel: 065/594-810
Tomislav Ateljević Tel: 065/446-019
Božidar Džino Tel: 065/580-594
Gojko Nožica Tel: 065/787-366
Šćepan Dabović Tel: 065/803-391
Srđan Đuzelović Tel: 065/362-945
Rajko RikaloTel: 065/720-919
Vidoje Bošković Tel: 065/563-897
Mirko Radić Tel: 065/169-005
Jagoš Kovačević Tel: 065/859-285
Saša Ateljević Tel: 065/683-032
Grujo Pandurica Tel: 065/520-308
Jole Krunić Tel: 065/641-550
Marko Turnić Tel: 065/832-388
Petar Miladinović Tel: 065/603-802
Slobodan Popadić Tel: 065/865-585
Slobodan Hardomelja Tel: 065/286-412
Dragan Pantović Tel: 065/535-430
Ognjen Misita Tel: 065/934-043
Miladin Misita Tel: 065/351-370
Nebojša Soldo Tel: 065/732-774
Dejan Dutina Tel: 065/795-728
Nikola Bovan Tel: 065/876-967
Veso Brajić Tel: 065/204-822
Peđa Čukvas Tel: 065/845-788
Savo Rašević Tel: 065/536-823
Slobodan Janjetović Tel: 066/519-514
Luka Milićević Tel: 065/987-321
Mladen Jegdić Tel: 065/517-082
Milijan Mijanović Tel: 065/594-810
Tomislav Ateljević Tel: 065/446-019

Rent-a-car

RENT A CAR "SPAIĆ "
Adresa: Like Vukalovića 77
Tel.: 065/520-275
E-mail: prodaja@spaja-auto.com
Sajt: www.spaja-auto.com
RENT A CAR "Ilišković "
Tel.: 066/514-049
E-mail: bojan_iliskovic@hotmail.com
RENT A CAR "Lečić "
Adresa: Trebinjskih brigada
Tel.: 065/650-972