TREBINJE TURIZAM
Turistička organizacija Grada Trebinja
homehomehomehome
head
 
Izleti i obilasci

Obilazak Trebinja – poludnevni izlet

 • Obilazak kompleksa Crkvina – Hercegovačka Gračanica, galerija ikona, amfiteatar, Vladičanski dvor, zvonik, knjižara,
 • Perovića (Arslanagića) mosta iz XVI vijeka;
 • Obilazak grada: Dučićev park, Hram Sv. Preobraženja s početka XX vijeka, Katolička
  katedrala s kraja XIX vijeka, stoljetni platani;
 • Obilazak spomenika kulture: spomenici iz I i II svjetskog rata, Njegoš, Dučić;
 • Obilazak Starog grada sa Osman - pašinom džamijom iz XVIII vijeka;
 • Posjeta Muzeju Hercegovine (arheološka, etnografska, Dučićeva postavka, galerije slika i skulptura);

Obilazak Trebinja – cjelodnevni izlet

 • Obilazak kompleksa Crkvina – Hercegovačka Gračanica, galerija ikona, amfiteatar, Vladičanski dvor, zvonik, knjižara;
 • Obilazak Perovića (Arslanagića) mosta iz XVI vijeka;
 • Obilazak grada: Dučićev park, Hram Sv. Preobraženja s početka XX vijeka, Katolička
  katedrala s kraja XIX vijeka, stoljetni platani;
 • Obilazak spomenika kulture: spomenici iz I i II svjetskog rata, Njegoš, Dučić;
 • Obilazak Starog grada sa Osman - pašinom džamijom iz XVIII vijeka;
 • Posjeta Muzeju Hercegovine (arheološka, etnografska, Dučićeva postavka, galerije slika i skulptura);
 • Ručak u nacionalnom restoranu;
 • Degustacija u vinskom podrumu po želji;
 • Posjeta nekom od manastira po želji (Tvrdoš iz XVI vijeka, Duži iz XVI - XVII vijek, Petropavlov IV-VI vijek).

Program izleta se može praviti i prilagoditi iskazanim željama turista.