TREBINJE TURIZAM
Turistička organizacija Grada Trebinja
homehomehomehome
head
 
 
Kalendar događaja
 
Trenutna dešavanja u gradu,možete provjeriti ovdje. Prikaz svih dešavanja sa kratkim opisom događaja.
kaendar
 
Galerije
 
Ustanove kulture

"Narodna biblioteka Trebinje "
Adresa: Njegoševa bb
Tel.: 059/271-920
E-mail: bibliotr@teol.net
Facebook: Facebook
"JU Centar za informisanje i obrazovanje"
Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca
E-mail: radio.trebinje@gmail.com
Sajt: www.radiotrebinje.com
"Glas Trebinja"
Tel.: 059/260-348
E-mail: glas@spinter.net
Sajt: www.glastb.com
"Radio Trebinje "
Tel.: 059/260-248
E-mail: radio.trebinje@gmail.com
Sajt: www.radiotrebinje.com
"JU Kulturni centar"
Adresa: Trg palih boraca
Tel.: 070/311-555
E-mail: kulturnicentartrebinje@gmail.com
Sajt: www.kctrebinje.com
"JU Dom mladih"
Adresa: Nemanjina 13
Tel.: 059/225-531, 225-541
E-mail: dommladihtrebinje@gmail.com
Facebook: Facebook
Kulturna scena "Male Stvari Pozorište Trebinje"
E-mail: globaladmin@malestvari.net
Facebook: Facebook