TREBINJE TURIZAM
Turistička organizacija Grada Trebinja
homehomehomehome
head
 
 
Kalendar događaja
 
Trenutna dešavanja u gradu,možete provjeriti ovdje. Prikaz svih dešavanja sa kratkim opisom događaja.
kaendar
 
Galerije
 
Lov i ribolov


Rijeka Trebišnjica pruža izvanredne mogućnosti za sportski ribolov. Tu su slivovi rijeke  Trebišnjice, kao i jezera. Trebišnjica i trebinjska jezera obiluju raznim vrstama riba, među kojima se ističu pastrmka, šaran, strugač i druge. Trebinjski vodotoci – rijeka i jezera – zbog izuzetnog ribljeg bogatstva velika su atrakcija za ribolovce.
Kao što su vode bogate ribom, tako su i trebinjske šume bogate visokom i niskom divljači. Niski predjeli su pogodni za razvoj lovnog turizma na nisku i pernatu divljač. Sve informacije o lovu i ribolovu, kao i o lovnim i ribolovnim dozvolama mogu se dobiti u lokalnom lovačkom i ribolovačkom društvu, koja izdaju tražene dozvole i obezbjeđuju vodiče.

Ribolovačko društvo Tel.: 059/223-947, Lovačko društvo Tel.: 059/260-198; 065/536-810; 065/838-300