Rastojanja
avion

Tivat (MNE)
Podgorica (MNE)
Beograd (SRB)
Čilipi (HR)
Mostar (BIH)

60 km
120 km
481 km
40 km
115 km

auto

Dubrovnik (CRO)
Banja Luka (BIH)
Herceg Novi (MNE)
Sarajevo (BIH)
Zagreb (CRO)
Beograd (SRB)
Novi Sad (SRB)
Kotor (MNE)
Mostar (BIH)
NP Sutjeska (BIH)
Podgorica (MNE)
NP Skadarsko jezero (MNE)

28 km
357 km
40 km
214 km
557 km
481 km
493 km
90 km
115 km
120 km
120 km
150 km
.
Legenda
1 Gradska uprava
2 Sud
3 Katastar
4 Informativno tehnički centar RTRS
5 Hidroelektrane na Trebišnjici
6 Elektroprivreda RS
7 Industrija alata Swisslion TAKOVO
8 Pošta
9 Policija
10 Vatrogasna služba
11 Bolnica (Ambulanta)
12 Stari grad
13 Muzej Hercegovine
14 Dom kulture
15 Gradski park
16 Spomenik Jovana Dučića
17 Spomenik Petra I Petrovića Njegoša
18 Spomenici palim borcima
19 Škole
20 Muzička škola
21 Fakultet za proizvodnju i
menadžment
22 Likovna akademija umjetnosti i
Visoka škola za turizam i hotelijerstvo
23 Studentski centar
24 Đački dom
25 Biblioteka
26 Saborni hram Sv. Preobraženja
27 Katolička katedrala rođenja
Blažene Djevice Marije
28 Osman-pašina džamija
29 Hercegovačka Gračanica
30 Manastir Tvrdoš (5 km)
31 Manastir Duži (10 km)
32 Manastir Sv. Petra i Pavla (5 km)
33 Perovića (Arslanagića) most
34 Izletište Ubla (20 km)
35 Izletište Jazina (17 km)
36 Kamp Ušće (15 km)
37 Fudbalski stadion
38 Sportska dvorana
39 Bazeni
40 Kamp AND 1 Rising Stars
Dejan Bodiroga
41 Autobuska stanica
42 Zelena pijaca
43 Trgovački centri
44 Banke
45 Apoteke
46 Vinarije