Untitled document
Another Language: English
TREBINJE TURIZAM.com
Turistička organizacija Grada Trebinja
home
head
  Untitled document
 
Kalendar događaja
 
Trenutna dešavanja u gradu, možete provjeriti ovdje. Prikaz svih dešavanja sa kratkim opisom događaja.
kaendar
 
Galerije
 
Ustanove kulture

Narodna biblioteka Trebinje
Adresa: Njegoševa bb
Tel.: 059/271-920
e-mail: bibliotr@teol.net www.bibliotekatrebinje.com

JU Centar za informisanje i obrazovanje
Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca
Glas Trebinja,
Tel.: 059/260-348
www.glastb.com
e-mail: glas@spinter.net
– Radio Trebinje
Tel.: 059/260-248
e-mail: rttb@spinter.net

JU Kulturni centar
Adresa: Trg palih boraca
Tel.: 070/311-555

JU Dom mladih
Adresa: Nemanjina 13
Tel.: 059/225-531, 225-541

Kulturna scena „Male Stvari“
Pozorište Trebinje

E-mail: globaladmin@malestvari.net www.malestvari.net