Another Language: English
TREBINJE TURIZAM.com
Turistička organizacija Grada Trebinja
home
head
 
Organizovani
izleti i obilasci
VODIČ
OVDJE
izleti i obilasci ovde
 
Kalendar događaja
 
Trenutna dešavanja u gradu, možete provjeriti ovdje. Prikaz svih dešavanja sa kratkim opisom događaja.
kaendar
 
Galerije
 
Obrazovne ustanove

PREDŠKOLSKE USTANOVE
Javna ustanova za odgoj djece „Naša radost“
Adresa: Svetosavska
Dječji vrtić „Bregovi“, tel.: 059/220-110
Dječji vrtić „Police“, tel.: 059/223-193
Dječiji vrtić “Gorica”, tel.: 059/280-680
Dječja igraonica „Ciciban“
Adresa: Stari grad 154A
Tel.: 059/224-025, 065/847-864
Obdanište „Sveta Evgenija – Carica Milica“
Adresa: Nikole Tesle 36
Tel.: 059/240-082

OSNOVNE ŠKOLE
OŠ Jovan Jovanović Zmaj
Adresa: Oktobarska 1
Tel.: 059/272-670, 272-671, fax: 260-996
e-mail: os167@teol.net
OŠ Vuk Karadžić
Adresa: Miloša Crnjanskog 4
Tel.: 059/220-014, 271-720
e-mail: os169@teol.net
OŠ Vasilije Ostroški
Adresa: Gorička 19
Tel.: 059/285-155, 285-150
e-mail: os168@teol.net
Škola za osnovno muzičko obrazovanje
Adresa: Stepe Stepanovića
Tel.: 059/270-940, 270-941
e-mail : os191@teol.net

SREDNJE ŠKOLE
Gimnazija „Jovan Dučić“
Adresa: Vožda Karađorđa 1
Tel.: 059/261-441, 270-690
e-mail: gimnazija@spinter.net
Centar srednjih škola
Adresa : Vožda Karađorđa 1
Tel.: 059/270-590, 271-160
e-mail : ssrs85tr@spinter.net
Tehnička škola
Adresa: Vožda Karađorđa 1
Tel.: 059/274-320, 220-847
e-mail: ssrs86tr@spinter.net
Srednja muzička škola Trebinje
Adresa: Stepe Stepanovića
Tel.: 059/270-940, 270-941
E-mail: os191@teol.net

FAKULTETI
Fakultet za proizvodnju i menadžment
Adresa: Stepe Stepanovića bb 89101 Trebinje
Tel.: 059/240-654; 490-654
e-mail: fpmtrebinje@gmail.com
Akademija likovnih umjetnosti
Adresa: Stepe Stepanovića
Tel.: 059/240-021, 240-011, 240-021
Studentska služba: 270-310
e-mail: alutb@teol.net
Visoka škola za turizam i hotelijerstvo
Adresa: Stepe Stepanovića
Tel.: 059/240-220, 240-230, 245-060
e-mail: thtrebinje@zona.ba

ĐAČKI I STUDENTSKI DOMOVI
Dom učenika Trebinje
Adresa: Stepe Stepanovića bb
Tel.: 059/220-114
Studentski centar Trebinje
Adresa: Stepe Stepanovića bb
Tel/Fax: 059/245-070, 245-071
e-mail: studcentar@teol.net