TREBINJE TURIZAM
Turistička organizacija Grada Trebinja
homehomehomehome
head
 
Izdanja

Turistička organizacija opštine Trebinje izradila je KATALOG, MAPU, PLAN GRADA, TURISTIČKI FILM i RAZGLEDNICE, u cilju bolje promocije grada.

publikacije
 
Kalendar događaja
 
Trenutna dešavanja u gradu,možete provjeriti ovdje. Prikaz svih dešavanja sa kratkim opisom događaja.
kaendar
 
Galerije
 
Turistička organizacija opštine Trebinje

Osnovana je odlukom SO Trebinje 22. jula 2005. godine u cilju valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrijednosti na području opštine Trebinje. Turistička organizacija opštine Trebinje nosilac je organizacije i promocije turističke ponude Trebinja. Ova organizacija bazira svoju turističku ponudu na bogatoj kulturno-istorijskoj baštini, prirodnim resursima, smještajnim kapacitetima, sportskim objektima, lovno-ribolovnim resursima, te prepoznatljivim hercegovačkim brendovima.

Djelatnost Turističke organizacije opštine Trebinje je:
- Izrada programa razvoja turizma i odgovarajućh planskih akata u skladu sa propisom o planiranju i uredenju prostora opštine;
- Unapređenje opštih uslova za prihvat i boravak turista u opštini;
- Usmjeravanje i koordinacija aktivnosti nosilaca turističke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranju atraktivnog turističkog ambijenta na teritoriji opštine;
- Organizovanje turističke informativno-propagandne djelatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapređenje turizma opštine;
- Unapređenje i promocija izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada opština i stvaranje uslova za njeno korišćenje;
- Saradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim licima, koja su neposredno ili posredno uključena u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i njegove promocije u okviru sveobuhvatne politike razvoja opštine;
- Promocija, koordinacija i organizovanje kulturnih, umjetničkih, sportskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude opštine;
- Organizovanje kongresa i drugih oblika poslovnog turizma;
- Promocija zaštite, održavanja i obnavljanja kulturno-istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo ukljucivanje u turističku ponudu;
- Promocija i organizovanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite životne sredine na području opštine;
- Promocija i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području opštine koja nisu turistički razvijena, a posjeduju određene nedovoljno afirmisane turističke potencijale;
- Izrada programa i planova promocije saglasno koncepciji i smjernicama promocije turizma Republike Srpske;
- Organizacija, sprovođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda opštine u skladu sa godišnjim programom rada i finansijskim planom Turističke organizacije;
- Vođenje jedinstvenog popisa turista za podrucje opštine radi kontrole naplate boravišne takse i stručne obrade podataka;
- Nedjeljno i mjesečno prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na podrucju opštine, te prikupljanje i obrada podataka svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadataka;
- Izrada izvještaja o izvršenju zadataka, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije; - Osnivanje turističko-informativnih centara za informativno-propagandnu djelatnost opštine u cilju obavještavanja posjetilaca o turističkim, kulturnim i drugim vrijednostima opštine;
- Komercijalni poslovi u okviru osnovne djelatnosti turističko-informativnih centara, kao što su prodaja suvenira, razglednica, turističkih brošura i publikacija, ulaznica za koncerte, pozorišne i bioskopske predstave, subagentske poslove i druge komercijalne poslove u okviru informativno-propagandne djelatnosti u oblasti turizma;
- Posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča;
- Posredovanje u pružanju usluga smještaja (prvenstveno u privatnom smještaju);
- Obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promociju i razvoj turizma na području opštine u skladu sa zakonom, statutom i zahtjevom osnivača.