Вјерски туризам је један од најразвијенијих облика туризма у Требињу. На територији града се налази велики број вјерских објеката из различитих временских епоха. На овом подручју као и широм цијеле Босне и Херцеговине налазе се објекти православне, католичке и исламске религије.

Религиозный туризм одна из самых развитых форм туризма в Требинье. На территории города находится множество религиозных объектов из разных временных эпох. На этой территории, как и на территории всей БиГ находятся объекты православной, католической, и исламской религий.

WordPress Themes